rurik-l (rurik_l) wrote,
rurik-l
rurik_l

Зеленский о российских паспортах для украинцев

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. в Facebook


"З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна хочу зазначити наступне.

[Укропский вариант...]По-перше, я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» - у Ростові чи Магадані.

Але відмінність України, зокрема, полягає у тому, що ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді.
Це право бути заарештованим за мирний протест.
Це право не мати вільних та конкурентних виборів.
Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини.
Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ.

Українці – це вільні люди у вільній країні. Незалежній, суверенній та неподільній.
Громадянство України – це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захистили, і будемо захищати.

Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім - всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу.

Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше.

Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу.

Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів. Я сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі «всіх на всіх». Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова.

Але я маю надію, що у Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

Я дійсно не Бог, щоби мої бажання здійснювалися. Але я також пам‘ятаю, що всім можновладцям прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу до Раю. Спочатку буде Суд.

Для повного та недвозначного розуміння моєї позиції надаю цей текст також російською мовою, аби нас почули всі.

По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее.

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.
Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.

Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Для полного и недвусмысленного понимания моей позиции предоставляю этот текст также на русском языке, чтобы нас услышали все.

З.Ы. Интересно, сценарий очередной Хуцпы ему опять жинка пишет, или самому есть, что сказать?

Пусть для начала выпустит Вышинского и других журналистов, доказательно объявить всех виновных в трагедии в Одессе, выплатит все пенсии за 5 лет жителям Донбасса, а потом может кто-то с ним и будет разговаривать из серьезных политиков, не озабоченных русофобией. Пока же это очередной укропский пустозвон, играющий по заезженному сценарию, перекидывая с больной головы на здоровую.  А укропам нравится, аплодируют...

Но не все. Те, кто с головой, на такую Хуцпу не поведутся, по делам судить будут.

Ну и ну, Володимир, на Хуцпе далеко не уедешь, не с того начал.

"Моше Реувен Асман, главный раввин Киева, назвал «чудом» то, что случилось в воскресенье вечером. Или же, с улыбкой сказал Асман, «Бог просто захотел немного пошутить».
Зеленский будет работать с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Это означает, что Украина станет первой страной после Израиля, у которой и президент, и премьер-министр — евреи.

Победа Зеленского на выборах — это крутой поворот в истории еврейства на территории Украины. Веками евреев преследовали на землях, которые теперь входят в состав страны. Возможно, наиболее широко известен Бабий Яр, овраг в столице страны, Киеве.

«Люди часто спрашивают меня об антисемитизме на Украине. Его здесь меньше, чем в Европе, и меньше, чем в России, — говорит Асман. — Но ставки для украинского сообщества евреев очень высоки теперь, когда Зеленский стал президентом. Если он не будет успешен, винить будут еврейский народ». подробнее


Равин Асма отлично знает, что не важно какие успехи будут в/на Украине, гораздо важнее как о них рассказать, а в Хуцпе равных этим "господам" просто нет, что и показал Зеленский, посмеялся в качестве Бога для укропских гоеев.

*Помните вопрос журналиста Андрея Колесникова Путину "Когда Вы предстанете перед Зеленским....". Вот так и проговариваются....

Зеленое яблочко в куче дерьма

Как же я рада опусу Зеленского, которым он разродился в интернете!

Весь набор русофобских штампов и и хвастливых деклараций : «Мы – гордые вольные козаки, а вы тупые трусливые рабы!».

В ответ на жесткое, но вежливое и конкретное выступление Путина – хамское и вызывающее заявление с пустыми ярлыками и лживыми обвинениями.

Я не буду писать о тысячах политзаключенных, которые сидят и за посты в соцсетях, и как гражданин России Мефедов – за участие в автопробеге против Евромайдана ( только это обвинение и осталось в конце пятилетнего заключения Мефедова).

Можно не писать о том, что в «несвободной России» редакторы оппозиционных СМИ «Эхо Москвы» и «Дождь» участвуют во всех правительственных заседаниях и мероприятиях по информационной политике, а главред «РИА-новости Украина» второй год сидит в украинскй тюрьме. Другой главред оппозиционной «Страны уа» смог скрыться в Европе и получить там статус беженца, а известный журналист Скачко после обысков и вызова в суд, был вынужден скрыться в России.

Фамилии Муравицкого, Волкова, Коцабы, Васильца ничего не говорят веселому аниматору, прыгнувшему со сцены «Квартала» в большую политику.

Конечно, анекдотично выглядит утверждение о том, что российский паспорт никому не нужен. В стране потеряна почти половина населения. Я уже писала, что в 2004 году на выборах Янукович-Ющенко голосовали более тридцати миллионов человек, а сейчас 18 миллионов. Убывшие 12 миллионов – это миллионы людей получивших или желающих получить гражданство именно России.

Потому что в России не может быть принят закон, запрещающий использовать любой язык – татарский, армянский или английский, в любой сфере общественной жизни. В «несвободной» России нельзя ходить с факелами в день рождения фашистского коллаборациониста, но можно ходить с красными флагами, и с имперскими флагами, и с украинским жовто-блакитным, и с американским звездно-полосатым.

Я не идеализирую Россию. Российская Федерация – капиталистическая страна, со всеми вытекающими последствиями, с жесткой правоохранительной системой, с всевластием чиновников и огромными имущественными контрастами.

Но как же легко и свободно дышится в России после безнаказанности разнузданных отморозков, после омерзительных унизительных оскорблений в адрес русского языка, после издевательств в Киеве над стариками, вышедших на день Победы с георгиевскими ленточками!

Как радуешься решительности и уверенности российских полицейских, которые останавливают разгулявшегося джигита в метро!

После Украины Россия кажется царством свободы и добра, после украинских дорог российские кажутся суперавтобанами, после нищеты украинских пенсионеров, вдохи о бедности российских кажутся несправедливым преувеличением.

Что же радует меня в этом излиянии молодого мега-политика?

А то, что, вопреки ожиданиям многих в России, Зеленский не стал мутно и обтекаемо лить воду, чтобы продолжать доить Россию, и обманывать ее невнятными намеками на грядущее потепление.

Он по глупости рубанул с плечами : «Мы – Д’Артаньяны, а вы…, ну, вы поняли..!».

И всем становится ясно, что нынешние шаги российской власти – результат правильной (в кои-то веки, наконец-то!) оценки перспектив взаимодействия с «братской» Украиной.

А значит, русские Украины наконец-то получат политическую поддержку, хотя бы в части облегчения получения гражданства.

Потому что теперь уже на сто процентов понятно – кто бы не пришел к власти на Украине, русский, армянин, еврей или бурят, попав в кучу бандеровского дерьма, он сам становится этой пахучей инстанцией.

Лариса Шеслер


Tags: Хуцпа, страна 404
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Buy for 20 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments